Privacyverklaring.

Vanaf 1 mei 2018

Bij Effectief Online houden we van duidelijkheid en vinden we het belangrijk dat je weet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook kan je lezen hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de de regels van de privacywetgeving.  

Over ons.

Wij zijn Effectief Online. Onze gegevens zijn: 

Effectief Online
Balkan 33
3524 DN Utrecht

Persoonsgegevens.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij de volgende data:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam en KVK-nummer
  • Vestigingsadres
  • Factuurgegevens
  • Alle communicatie die je ons toestuurt. 

Doeleinden.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wanneer je op onze website het contactformulier invult, wanneer je ons een e-mail stuurt of wanneer wij je een offerte/voorstel toesturen, dan bewaren wij jouw gegevens zolang ons contact relevant is. 

En indien wij tot een overeenkomst komen en diensten aan je leveren, dan bewaren wij jouw gegevens zolang dit nodig is. Dit is een vrij brede omschrijving en mocht je vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

Inschakelen van derden.

Wij zijn alleskunners. Totdat wij tegen een klus aanlopen waarvoor wij externe hulp nodig hebben. Indien noodzakelijk dan delen wij jouw persoonsgegevens met deze derde partijen. Met deze partijen hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten waarin wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens waarborgen. Voorbeelden van derde partijen zijn externe marketingdiensten en betaaldiensten en de hostingprovider voor de hosting van jouw website, domeinregistratie en e-mail.

Rechten.

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Inzage, rectificatie en verwijdering
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag ons vragen je gegevens te wijzigen en te verwijderen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te vragen het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld, als de gegevens niet meer juist zijn, of wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Wanneer je ons vraagt om al jouw persoonsgegevens die wij van je hebben, dan sturen wij deze digitaal en in een gangbaar formaat naar je toe. Je kan deze gegevens dan gemakkelijk doorsturen naar een andere partij. 

Toestemming intrekken
Als je wilt dat we stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens dan kan dat. Neem dan even contact met ons op via mail@effectiefonline.nl. 

Klachten.

Niet iedereen is altijd tevreden. Is dit bij jou het geval en heeft het betrekking op deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via mail@effectiefonline.nl. Als we niet tot een oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen.

Eens in de zoveel tijd passen wij deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als we onze website aanpassen of wanneer de geldende regels voor privacy veranderen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. 

Contact.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via mail@effectiefonline.nl